pdf 1 Anexo 7-2 CATALOGO DE PERFILES EMS_1 Componente Básico (disciplinar)

pdf 1 Anexo 7-2 CATALOGO DE PERFILES EMS_2 Componente Profesional

pdf 1 Anexo 7-2 CATALOGO DE PERFILES EMS_3 Componente de formación para el trabajo

pdf 1 Anexo 7-2 CATALOGO DE PERFILES EMS_4 Paraescolares

pdf 1 Anexo 7-2 CATALOGO DE PERFILES EMS_5 Talleres y laboratorios

 pdf 1 Anexo 7-2 CATALOGO DE PERFILES EMS_6 Capacitación en TICS